Ozvučení

Řešení multimediální učebny, zasedačky

Řešení vychází z těchto požadavků:

 • Intuitivní použití
 • Elegantní, čisté řešení
 • Možnost připojení stabilního a přenosného PC (DVD apod)
 • Snadná instalace
 • Snadná servisovatelnost
 • Maximální použití průmyslově vyráběných propojovacích kabelů
 • Pasivní chlazení

Ozvučení

Ozvučení učeben, zasedacích a konferenčních místností je koncipováno jako plošné. Tomu musí odpovídat především volba reproduktorových soustav. Akustika těchto místností má obvykle velké množství odrazů a proto zvuk nesmí obsahovat příliš velké množství nízkých kmitočtů nebo příliš sykavek. Je třeba, aby zvuk byl orientován kolem střeních kmitočtů.

Základním prvkem je audio modul, který kombinuje funkci přípojného panelu a zesilovače. Přípojná místa jsou:
Video – video vstup datového projektoru (připojení DVD/video přehrávače)
LAN – RJ45 pro připojení do počítačové sítě
Interní a externí audio vstup – interní JACK 3,5, externí 2x CINCH
Ovládání hlasitost
Vypínač zesilovače a přepínač vstupů
Zásuvka 230V pro napájení externího zdroje signálu (notebook/DVD)   

Popis ovládacích prvků audio modulu:

29
ucebna1.jpg

LED diody POWER indikují zapnutí příslušného kanálu zesilovače, ACT indikuje vybuzení kanálu.

Audio modul – příklad instalace a pohled zezadu.

28
image2.jpeg

15
image3.jpeg

Projekce

Pro instalace používáme datové projektory různých výrobců. Pro připojení VGA a video vstupu k připojovacímu panelu je možné použít průmyslově vyrobené kabely (to je důležité hlavně u VGA kabelu, kde nedokonalé provedení vede k degradaci obrazu). Navíc připojovací deska VGA zajišťuje otočení o 90̊ a tím omezuje namáhání kabelu.
Pro montáž projektoru máme stropní držák v několika variantách. Jednou z variant je asymetrické upevnění projektoru. To je výhodné pro případ kdy optimálnímu umístění držáku brání třeba obvyklé zářivkové osvětlení.

16
image4.jpeg

Klíčové výhody použitého řešení

 1. Audio modul obsahuje všechny obvykle vyžadovaná přípojná rozhraní a není tedy třeba improvizace při montáži. Montáž je snadná a nevyžaduje speciální nářadí ani páječku. Takto provedená konstrukce je výhodná i pro případný servis.
 2. Ovládání je snadné a intuitivní. Ve většině případů není ani nutné seznámení s obsluhou pro úspěšné použití přednášejícím, který je zvyklý podobné zařízení využívat.
 3. Je použitý pasivní způsob chlazení bez podpory ventilátoru a zařízení je zcela nehlučné.

 

Audiopanel – prodejní argumenty

Ozvučení je důležité:

Při využívání multimediálních ukázek je ozvučení důležité. Jeho význam jasně dokládá třeba zvukový
doprovod televizních reklam, kdy hlasitost je někdy až obtěžující. Je to parametr sledovaný inzerenty i
spotřebiteli. Finanční náročnost odpovídající prezentace zvukové informace je zpravidla nižší než u
obrazové. Přesto se mu v instalacích zpravidla nevěnuje náležitá pozornost.

Řešení přípojného místa:

Obvyklé přípojné místo pro připojení PC (DVD přehrávače apod.) vyžaduje LAN, 230V, VGA nebo
video připojení, audio připojení. Audiopanel obvyklé potřeby řeší.
Příklad instalace s použitím audiopanelu a „improvizace“.

32
audiopanel1.jpg

Specializované řešení:

Naše řešení je specializované pro použití v učebnách a zasedačkách kde se:

 1. uživatelé střídají
 2. nemají čas (chuť) dlouze se s technikou seznamovat
 3. hrozí nebezpečí krádeže (poškození)

Tyto důvody vedou k tomu, že běžné zesilovače nebo av-receivery nejsou často vhodné řešení.