Náš příběh – Co je EDUinfo a proč to tak děláme

Počátky projektu EDUinfo jsou už více než 20 let staré. Zaváděli jseme výpočetní techniku ve školách, firmách, úřadech. Realizovali jsme především počítačové sítě a zajímalo nás využívání IT v nových oblastech.

Když začalo být běžné využívání školních informačních systémů pro evidenci žáků a zaměstnanců, vedení klasifikace, tisk vysvědčení, sestavení rozvrhu a suplování hledali jsme řešení prezentace informací pro moderní školu. Obvyklé byly nástěnky s tištěnými papíry. Pro první realizace jeme využívali CRT televize. S příchodem LCD monitorů jsme v roce 2001 zrealizovali prvního předchůdce EDUpanelu.

Pro zobrazení bylo použito 8ks LCD monitorů 17“. Styl prezentace odpovídal papírové podobě nástěnky.

Jsme přesvědčeni, že dobrý design zahrnuje nejen vzhled výrobku, ale především praktickou použitelnost. A respektuje technické a technologické zásady. Postupně jsme tedy zlepšovali vzhled, čitelnost a přehlednost informací pro uživatele. Proto dnes v maximální míře využíváme inverzních textů a barev pro předání dodatečné informace a lepší orientaci.

Milníkem byl rok 2012, kdy jsme tuto inovaci chtěli nabídnout všem školám. Projekt jsem pojmenovali EDUinfo a začali nabízet standardizované řešení s možností uživatelských úprav.

Postupně jsme uvedli:

  • EDUpanel s pohledem suplování pro aktuální a následující den.
  • Doplnili jsme možnost prezentace fotek (MMP).
  • Zrealizovali jsme dotykovou aplikaci pro kiosky a sborovny škol.
  • EDUpanel s pohledem aktuálního rozvrhu.

Systém stále doplňujeme a reagujeme na přání a potřeby uživatelů.