EDUinfo MMP - přehrávač doplňkových informací

Jako rozšíření pro EDUpanel máme aplikaci EDUMMP. Aplikace umožňuje přehrání obrázků. A to kompletním překrytím informací o rozvrhu/suplování, zařazením do smyčky (Přehraje se suplování pak MMP a znovu.), případně zobrazením v definovaném okně nebo na dalším monitoru. Postupně jsou zobrazeny jednotlivé stránky s rozvrhem a obrázky. Ovládání je jednoduché, obrázky stačí nakopírovat (a pro zastavení pak smazat) ze složky s definovaným způsobem zobrazení. Typickým využitím jsou zprávy školy, plakáty školních akcí a dny otevřených dveří.

55
mmp_full.JPG
56
mmp_LP.JPG
57
mmp_PP.JPG
58
mmp_panel.JPG

Tím je umožněno doplnění informací o suplování nebo aktuálnímrozvrhu obecnými informacemi, obrázky, výstřižky z dokumentů apod. tam, kde nestačí jednoduché sdělení školy přes informační lištu.

 

MMP neobsahuje přímou podporu souborů office (.doc, .xls, .pps), počítáme s jejich převodem na obrázky. 


Příklady realizací EDUpanel s MMP:

2 monitorový systém Suplování / MMP

Zobrazení suplování s MMP v pravé spodníčásti