Eduinfo kiosek - aplikace pro dotyková zařízení

V každé škole se denně vyučující, studenti  i zaměstnanci školy potřebují informovat o aktuálním rozvrhu, místě výuky nebo třeba příslušnosti konkrétního studenta do třídy. Informaci hledají v rozvrzích, nástěnkách se změnami rozvrhu, případně žádají o pomoc sekretariát školy. Náš informační kiosek to řeší automaticky bez tištění a vyvěšování výstupů z IS školy.

Rychlost a dostupnost informací bez papírů!


  EDUkiosek  

 

EDUkiosek pomocí dotykové obrazovky poskytuje informace o aktuálním rozvrhu, suplování, kalendáři akcí a další informace jako dokumenty a jídelníček. Cílem je poskytnout žádanou informaci pomocí 2 až 3 dotyků, případně přiložením ID karty. Systém je možné provozovat na dotykové obrazovce nebo počítači AIO (all in one PC). Pro veřejné prostory, kde se očekává poškození, můžeme dodat námi vyvinutý odolný kiosek. Orientace obrazovky může být na výšku nebo na šířku.
Obvyklé umístění je sborovna, sekretariát nebo chodba školy.

Odolný kiosek 17" - chodba školy.

Kiosek na PC typu AIO - sborovna.

 

 

EDUkiosek je více než náhrada papírové nástěnky. Informace jsou okamžitě dostupné, přehlednější a obsahují i pohledy v tiscích Bakalářů nedostupné.Ušetříte spoustu papírování a zároveň zvýšíte rychlost a dostupnost informací.

V horní části jsou základní tlačítka výběru s fukcí:

– výběr třídy/učebny ze seznamu – zobrazení aktuálního nebo stálého týdenního rozvrhu.

– výběr učitele ze seznamu – zobrazení aktuálního nebo stálého týdenního rozvrhu se změnami.

 – výběr studenty (prostřednictvím výběru začátku příjmení) – zobrazení příslušné třídy, lokalizace a aktuálního rozvrhu.

– plán akcí školy.

– zobrazení změn rozvrhu.

Případně další tlačítka na doplňkové informace – dokumenty, jídelníček apod.

51
EDUinfo_kiosek.JPG

 

 

 

 

 

 

EDUinfo kiosek - příklady zobrazení stránek:

Výběr třídy nebo učebny

Výběr učitele / žáka

Zobrazení suplování

Aktuální rozvrh třídy

Plán akcí školy

Jídelníček


Příklady realizací informačních kiosků:
 

Kiosek AIO

Kiosek AIO

Kiosek odolný - žákovská

Kiosek odolný - žákovská