Eduinfo kiosek - aplikace pro dotyková zařízení

V každé škole se denně řada studentů, vyučujících i zaměstnanců školy potřebuje informaci o aktuálním rozvrhu, místě výuky nebo třeba příslušnosti konkrétního studenta do třídy nebo skupiny. Informaci hledají v rozvrzích, nástěnkách se změnami rozvrhu, případně žádají o pomoc sekretariát školy. Náš informační kiosek dá na tyto otázky odpověď během několika dotyků obrazovky.


  EDUkiosek  

Informační kiosek s dotykovou obrazovkou orientovanou na výšku poskytuje informace o aktuálním rozvrhu, suplování a další informace na základě aktivního přístupu uživatele. Cílem je poskytnout kompletní informaci pomocí 2 až 3 dotyků, případně přiložením ID karty. Máme několik variant informačních kiosků pro indoor i outdoor veřejné prostory v odolném tzv. antivandal provedení s LCD 17 – 32“. A také řešení bez zvýšené odolnosti (s využitím dotykového PC All in One (AIO)), které je vhodné do sekretariátu nebo sborovny školy.

 

Odolný kiosek 17" - chodba školy.

Kiosek na PC typu AIO - sborovna.

 

 

V horní části jsou základní tlačítka výběru s fukcí:

Třída – výběr třídy ze seznamu – zobrazení týdenního rozvrhu se změnami.

Učebna – výběr učebny ze seznamu – zobrazení týdenního rozvrhu.

Učitel – výběr učitele ze seznamu – zobrazení týdenního rozvrhu se změnami.

Student – výběr studenty (prostřednictvím zadání začátku jména) – zobrazení příslušné třídy a aktuální lokalizace.

Plán akcí – seznam akcí školy.

Suplování – zobrazení aktuálních změn rozvrhu.

Aktuality – základní informační strana.

51
EDUinfo_kiosek.JPG

 

 

 

 

 

 

EDUinfo kiosek - příklady zobrazení stránek:

Výběr třídy nebo učebny

Výběr učitele / žáka

Zobrazení suplování

Aktuální rozvrh třídy

Plán akcí školy

Jídelníček


Příklady realizací informačních kiosků:
 

Kiosek OIA

Kiosek OIA

Kiosek odolný - žákovská

Kiosek odolný - žákovská