EDUinfo panel - zobrazení rozvrhů a suplování na LCD obrazovkách

V každé škole se denně (někdy i vícekrát) řeší operativní změny rozvrhu. Po zpracování změn je obvykle vytištěna jedna nebo několik stran A4 a vyvěšena na určené místo. Formálně to, spolu s dalšími informacemi, zajistí patřičnou informovanost studentů i vyučujících.

Umíme tyto informace automaticky zpracovat, přizpůsobit pro zobrazení na velkoplošnou obrazovku a doplnit o další důležité údaje. LCD s těmito informacemi umístěné na frekventovaném místě školy (vstupní hala, chodba apod.) zásadním způsobem zvýší informovanost o dění ve škole. Navíc se tak děje způsobem odpovídajícím současnému stavu techniky. Především mladá generace to ocení a zvýší to prestiž i důvěru ve školu. Toto digitální zobrazení rozvrhů a suplování umožní odstranit papírové dokumenty vyvěšované na nástěnkách, zmodernizovat a zrychlit informování ve škole.

 

  EDUpanel  

V levé části obrazovky je aktuální vyučovací den, v pravé následující. Ve spodní části je řádek s časem a probíhající vyučovací hodinou doplnění o aktuální sdělení školy. Sdělení školy může být nahrazeno aktuální informací (čerpáme z RSS kanálu - obvykle ČT24). Informace o změnách v rozvrhu čerpáme z IS školy – v současné době máme moduly pro import zdrojových dat ze systémů BAKALÁŘI, Škola OnLine, Edookit, aSc Rozvrhy a Zastupovanie (cerveny.sk).

Propojení našeho systému s Bakaláři probíhá přes Datový konektor ( https://www.bakalari.cz/Static/konektor ).

  • zvýšení informovanosti studentů i zaměstnanců školy
  • automatický provoz – nasazení nevyžaduje změnu interních pravidel nebo aktivní práci zaměstnanců školy
  • moderní technologie vzbuzující kladné emoce

Zobrazujeme informace o suplování, které mohou být doplněny poznámkami pod suplováním a akcemi školy z kalendáře pro příslušný den.

Umíme připojit i jídelníček z podporovaných stravovacích systému: VIS Plzeň ( www.strava.cz ), Altisima ( www.e-jidelnicek.cz ) a Z-WARE (iCanteen).

49
EDUinfo_panel.JPG

Rychlou informaci o aktuálním stavu probíhající hodiny / přestávky poskytuje časový metr.

 

75
EDUinfo_metr.JPG

Pro zadání zpráv školy a konfiguraci aplikace obsahuje EDUpanel dvě uživatelská webová rozhraní, která je možno ovládat z libovolného PC ve školní síti.

65
editorzprav.JPG
66
paneladmin.JPG

Příklady realizací EDUpanel - zobrazení suplování, varianta suplování se zkráceným prostorem pro následující den a v uvolněném okně se zobrazuje MMP, 2 monitorový systém ve variantě suplování / MMP a suplování / aktuální rozvrh.
 

Pohled suplování

Pohled suplování

Zobrazení suplování s MMP v pravé spodní části

2 monitorový systém Suplování + MMP

2 monitorový systém Suplování + MMP

2 monitorový systém Suplování + Aktualní rozvrh