EDUinfo panel zobrazení aktuálního rozvrhu

Aktuální rozvrh na LCD obrazovce

Zobrazuje rozvrh tříd aktuálního dne včetně změn. U jednomonitorového systému zobrazujeme cca 9-10 vyučovacích hodin (dle množství údajů v rozvrhu). V případě, že je rozvrh delší, posouvá se zobrazovaná část rozvrhu v průběhu dne. Data jsou tříděna a barvena dle tříd, případně se střídají neutrálně podbarvené řádky. Změny v rozvrhu jsou barevně zvýrazněny. Ve spodní části je řádek s časem a probíhající vyučovací hodinou doplněný o aktuální sdělení školy. Sdělení školy může být nahrazeno obecnými zprávami (čerpáme z RSS kanálu - obvykle ČT24).

Náhled obrazovky:

 

 

 

 

 

 

 

Pro zadání zpráv školy a konfiguraci aplikace obsahuje EDUpanel dvě uživatelská webová rozhraní, která je možno ovládat z libovolného PC ve školní síti.

65
editorzprav.JPG
66
paneladmin.JPG