Docházkový systém

Řešení docházkového systému

Řešení vychází z těchto požadavků:

  • Možnost ON LINE využití informací z docházkového systému
  • Řešení bez omezení průchozího profilu
  • Zvláštní terminál pro příchod a odchod
  • Intuitivní použití – využívají brigádníci, cizinci
  • Elegantní, čisté řešení
  • Možnost připojení informačního terminálu

SW řešení

Aplikace docházka slouží k evidenci docházky kmenových i externích pracovníků, k vytvoření podkladů pro fakturaci a pro výpočet mezd. Uchovává záznamy o průchodech zaregistrovaných pracovníků na terminálech a dále je zpracovává. Z těchto údajů vytváří intervaly přítomnosti resp. nepřítomnosti v zaměstnání na denní, týdenní a měsíční úrovni a obecné podklady pro přípravu a následné zpracování mezd.


Vstupem do docházky jsou záznamy průchodů z terminálů, které jsou online načítány a ukládány. Je umožněno jejich prohlížení. Dávky jsou dále zpracovávány a jsou tak vytvářeny aktuální denní a měsíční výkazy. Vazba mezi kódem RFID karty (čipu) a osobním číslem pracovníka je dána uživatelsky modifikovatelnou tabulkou s možností nastavení dalších parametrů pro zpracování. V denním výkazu je průběžně vyhodnocována denní bilance, tzn. spočtena odpracovaná pracovní doba. Měsíční bilance je agregací hodin v položkách souborů na denní úrovni do odpovídajících položek na měsíční úrovni a výkazy obsahují v podstatě položky odpovídající dennímu výkazu s průběžně vyhodnocovanou bilancí až po aktuální den. Na úrovni za každý měsíc mohou být zadávány a evidovány příplatky a rozdělení odpracované doby.


Docházka obsahuje komplexní řešení problematiky přestávek na jídlo a oddech (dále jen přestávky), s možností úpravy standardního řešení nastavením parametrů. Takto naplánované přestávky se automaticky generují jako přerušení pracovní doby a nezahrnují do odpracované doby. S přestávkami registrovanými na terminálu aplikace pracuje několika způsoby, dle nastavení parametrů. Je možné „srážet“ registrovanou přestávku a v naplánované době na plnou délku přestávky, pracovat pouze s registrovanými přestávkami.


Celý systém je plánován pro navázání na modul „Výroba“. RFID terminály jsou umístěny tak, aby poskytovaly informaci, zda je pracovník přítomen ve výrobní hale. Modul výroba pak zajišťuje, že pracovník může pracovat na zakázce pouze v případě přítomnosti na pracovišti. Při opuštění haly je pracovník vyřazen ze zakázky. Pohybové senzory zajišťují spuštění zvukového signálu (alarmu) při průchodu bez identifikací.

Realizace RFID terminálů:

12
image1.jpeg
13
image2.jpeg

HW řešení terminálů

Terminály jsou řešeny jako RFID čtečka s řídící elektronikou ke které je připojen jednoduchý semafor s LED indikátory (červená, zelená). K terminálu je připojeno čidlo pohybu pro spuštění alarmu při nepovoleném průchodu (červená na semaforu). V klidovém stavu na semaforu svítí červená. Po přiložení RFID identikátoru a jeho přečtení terminálem je na přednastavený čas přepnuto na zelenou a je umožněn průchod.
Dále je na přání, většinou na recepci, instalováno tlačítko pro vstup bez identifikace.

30
doch-system-1.jpg


Alarm pro nepovolený průchod může být jak akustický tak vizuální. Alarmový signál je možné také přiřadit ke kamerovému záznamu a pořídit tak snímky neidentifikovaných vstupů.
Pro napájení terminálu je použít zálohovaný zdroj DC napětí, který zajišťuje chod i při výpadku napájení. Tento systém používá bezpečné 12V DC napětí. Terminály jsou připojeny pomocí LAN modulu s bufferem, který ve své paměti zachová data i při výpadku připojení. V kombinaci bufferu se zálohovaným zdrojem je docházka plně funkční po dobu několika hodin (závisí na intenzitě využívání).
Každý terminál má svojí IP adresu a je připojen k serveru pomocí UTP či STP strukturované kabeláže.

31
doch-system-2.jpg

 
Konstrukčně jsou terminály v kombinovaném provedení nerezový plech a plast, či pouze plastovém provedení. Docházkový systém je otevřený pro připojení dalších modulů. Například náhodný výběr pracovníka (pro kontrolu alkoholu), odemykání elektrických zámků apod.

Kontaktní informace: Martin Slanař, Inteco4U, s. r. o.
martin.slanar (zavináč) inteco4u.cz
 

Klíčové výhody použitého řešení

Implementované řešení přináší některé výhody oproti obvykle používaným docházkovým systémů.

Zásadní jsou:

  1. Použití docházkového systému je intuitivní s terminálem pro příchod a odchod. Pracovník nic nepředvoluje, indikace stavu systému je všeobecně známým symbolem semaforu. Tato vlastnost je důležitá především pro krátkodobě najímané pracovníky, brigádníky, cizince a snižuje potřebu zaškolení.
  2. Systém poskytuje údaje ON LINE (většina systémů dávkově) a při vhodné konfiguraci umístění terminálů je možné získat informaci o fyzické přítomnosti pracovníka na pracovišti. Tato vlastnost je využívána pro zařazení (respektive vyřazení) pracovníka k zakázce a je jedním z kontrolních mechanizmů pro vyplácení úkolových mezd.
  3. Terminály bez turniketů neomezují průchozí profil. To je zásadní výhodou pro pohyb materiálu a další servisní činnosti. Výhodné je to také z bezpečnostních důvodů. Konvenční systémy musí zpravidla řešit uvolnění výstupů v případě nehody, požáru apod.